Zahradní Montessori slavnost 2022

V úterý 28. června proběhla velmi úspěšná akce - Montessori zahradní slavnost.  Areál školní zahrady zaplnily děti ze všech Montessori tříd, jejich sourozenci, rodiče a přátelé školy.  Nakupovalo se na bleším trhu, hrálo se na hudební nástroje, tančilo se a také žáci předvedli skvělé divadelní představení.  Celá slavnost nadmíru splnila všechna očekávání.  

Děkujeme Montessori Spolku za organizaci celé akce, paním učitelkám a paním asistentkám z Montessori tříd za pomoc během celé slavnosti a také všem návštěvníkům za skvělé odpoledne... Že jste přišli, pobavili se... Zahrada monte ožila... Bylo to milé, pohodové.... Už jsme velká komunita.

Velký dík patří Tomášovi Neudecker, (v době konání akce) předsedovi Spolku přátel Montessori.

Již nyní se těšíme na další ročník.

Mnoho další krásných fotografií najdete zde: facebook

Děkujeme všem za skvělé odpoledne