MONTESSORI

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace Spolek přátel Montessori zapsaný ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Brně. 


Spolek přátel Montessori

Spolek přátel Montessori vznikl z iniciativy rodičů dětí z Montessori tříd na ZŠ Oskol v únoru 2019.

Cíle, činnosti a poslání spolku:

  • sdružovat odbornou i laickou veřejnost, která má zájem podílet se na podpoře přístupu podle M. Montessori a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání
  • podporovat výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež v souladu s Montessori principy
  • poskytovat výchovu a vzdělávání pro děti v souladu s Montessori principy
  • výroba pomůcek a materiálů souvisejících přímo s aktivitami Spolku, a to v souladu s Montessori přístupem
  • materiální, finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu Montessori zařízení pro děti
  • všestranná pomoc se zabezpečením provozu Montessori tříd při MŠ a ZŠ a materiální, finanční, organizační a personální podpora při vzniku a provozu vzdělávacích a učebních činností v těchto třídách
  • podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, průvodců, lektorů a rodičů v oblastech Montessori pedagogiky a dalších alternativních forem výchovy a vzdělávání
  • zvyšování kvalifikace a odborných znalostí členů Spolku
  • vyhledávání, aktivizace a podpora sil směřujících k naplňování těchto cílů
  • propagační a popularizační činnost, pořádání dalších odpovídajících akcí k danému tématu, informační činnost.

Uvedené cíle bude Spolek naplňovat zejména formou navazování partnerství a spolupráce se školskými zařízeními, s dalšími nestátními neziskovými organizacemi a orgány veřejné správy a samosprávy.

Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.  

V případě darů fyzickými nebo právnickými osobami můžete žádat o potvrzení o daru. Žádost o potvrzení daru zasílejte prosím na e-mail uvedený v kontaktech. Obsahem žádosti je: jméno a příjmení rodiče, datum narození rodiče, adresa rodiče (případně název, IČO, adresa společnosti, pro kterou je potvrzení vystavováno) jméno a příjmení dítěte, třída dítěte.Celé znění stanov včetně informací o podmínkách členství ve spolku můžete shlédnout v přiloženém dokumentu.

MONTESSORI 

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“

Členové spolku


Předsedkyně spolku

Veronika HabrováMístopředsedkyně spolku

Kateřina Zlámalová


Další členové

Šárka Nešporová

Pavlína Švecová

Kateřina Poláčková

Martina Sedláčková

Miriam Vojtásek

Pavlína Steigerová

Ondřej Ohárek

Milan Daněk