Ukázky z výuky 2023/24

Ukázky z výuky 2023/24

Vložte svůj text...

Ukázky výuky - Kosmický příběh

25.4.2024

Kosmický příběh O vzniku písma v Montessori třídách 

Jako první si ho poslechli prváčci a dozvěděli se kolik druhů písma existovalo i s praktickými ukázkami. Další Montessori třídy tento příběh v nejbližší době čeká a všichni se tak společně připraví na školu v přírodě, která bude věnována písmu

(více fotografií zde) 

Montessori ZŠ Oskol  

Ukázky výuky - Spolupráce, respekt

22.4.2024

V minulém týdnu ve třídách 1.C, 4.C a 5.D Montessori proběhlo vrstevnické učení, které je přirozenou součástí vzdělávání v Montessori třídách. Děti v rámci vrstevnického učení spolupracovali na projektech na téma "Ohrožená zvířata". Je radost sledovat, jak to starší děti vzaly do svých rukou a pomohly prvňáčkům připravit krásné projekty. Bylo úžasné pozorovat, jak mladší děti vzhlíží ke starším a učí se novým dovednostem.

(více fotografií zde) 

"Bylo opravdu skvělé je pozorovat... Rostou z nich velké osobnosti."

Tým Montessori 

Ukázky výuky - Drama věty 5.D

22.4.2024

Žáci 5.D Montessori se pustili s odhodláním do výuky větného rozboru. Výuka větných členů provází žáky od 5. třídy a po celý druhý stupeň. Zásadní je pochopení vztahů mezi členy, nikoliv členy samy o sobě. Pomocí dramatizace lze procvičit kromě větných členů, také fantazii a kreativitu. Drama věty usnadnily dětem pochopení a ukázaly jiný úhel pohled na Montessori pomůcky. Děti nadšeně vymýšlely bláznivé věty. 

(více fotografií zde)

Mgr. Zuzana Mihóková 
Mgr. Maryna Yemelianenko 

Ukázky z výuky - Slovní druhy 2.C

14.4.2024

Slovní druhy ve třídách Montessori Děti ze 2.C Montessori se seznámily se slovními druhy přes krásný příběh Království slovních druhů. Každá postavička ve vyprávění zastupuje jeden slovní druh a má svou výjimečnou roli. Přes příběh si děti uvědomují vztahy, které mezi slovními druhy jsou. Na konci vyprávění se dozví, že věta je jejich společným dílem.

(více fotografií zde)

Mgr. Irena Suchánková
Mgr. Maryna Yemelianenko